Pamatinformācija

*
*
*
*
Norādiet vienu vai vairākus telefona numurus.

Telefona numurs ir jānorāda, lai gadījumos, kad ir negaidītas izmaiņas semināra norisē, varam Jūs sazvanīt un par tām informēt.

Ja nevarat norādīt savu telefona numuru, lūdzu, norādiet citas personas kontaktinformāciju, ar kuru varam sazināties un kura nodos aktuālo informāciju Jums.

Darbavieta

*
*
*
Papildu pienākumi
*
*
Valodu zināšanas
  • Citas:

Autorizācija

*

*

LTMC apliecina, ka saņemtos personas datus nenodos trešajām personām.